Coaching:

Uw kind/leerling word gecoacht om zijn eigen kwaliteiten, talenten,  gevoel en gedrag te begrijpen. Zo krijgt zij/hij het beoogde zelfvertrouwen en worden zij  zich bewust van hun eigen kunnen. Coaching kan er per kind anders uitzien.  Als coach help ik de leerling de oplossing binnen in zichzelf te vinden en hij/zij het gevoel van succes te laten ervaren. Afhankelijk van de interesses van het kind gebruik ik verschillende creatieve werkvormen om gesprekken op gang te brengen.   Met deze vorm van individuele begeleiding word er samen met de leerling bekeken waar het eventuele gebreken zitten in bijvoorbeeld planning en organisatie van schoolwerkzaamheden. Vakinhoudelijk hebben deze leerlingen vaak geen ondersteuning nodig.  Naast leerlingbegeleiding word deze vorm van coaching een of twee keer per week gedurende een uur aangeboden. Als er voor deze vorm van coaching word gekozen bieden wij ondersteuning aan en kunnen wij beoordelen of hij/zij inderdaad in staat is om de bij leerlingbegeleiding aangeleerde vaardigheden thuis toe te passen. 

In de bijvoorbeeld volgende situaties zou coaching een optie kunnen zijn:

  • Moeite met grenzen stellen
  • Pesten of gepest worden 
  • Zelfvertrouwen en zelfbeeld verbeteren
  • Andere sociaal-emotionele moeilijkheden

Coaching/ begeleiding ouders:​

Soms is het als Ouders/verzorgers en wellicht zelfs als docent zijnde prettig om te kunnen overleggen of om een gesprek aan te gaan over bepaalde situaties en of uitdagingen die het opvoeden met zich meebrengt. Tijdens zo’n gesprek kunnen we in kaart brengen waar precies wij u kunnen helpen wat betreft uw hulpvraag. Zo doende  kunnen wij het gedrag van uw kind beter interpreteren en wellicht tot ander standpunt komen om eventueel anders met een situatie om te gaan. Elk individu  is anders en elke situatie ook. Om de drijfveer van uw kind te leren begrijpen, om in zijn behoeften te kunnen voorzien,  werken aan een betere ouder/kind relatie of om uw kind te leren accepteren zoals hij/zij is; kortom u kunt met dit soort hulpvragen indien nodig bij ons terecht. 

 

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een arts te raadplegen. Coaching wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen zoals een depressie. Coaching is geen therapie en er wordt geen diagnose vastgesteld. Je kunt jouw kind zonder verwijzing van de huisarts aanmelden. Het gaat om particuliere begeleiding. Mocht tijdens het volgen van een coachingstraject blijken dat er andere gespecialiseerde hulp nodig is, dan zal ik u adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, of andere hulpverlening, die beter past bij wat uw kind op dat moment nodig heeft.