Coaching:

Uw kind of leerling wordt met zorg begeleid om inzicht te verwerven in zijn of haar eigen kwaliteiten, talenten, gevoelens en gedrag. Dit traject stelt hen in staat om het gewenste zelfvertrouwen op te bouwen en bewust te worden van hun eigen capaciteiten. De wijze waarop coaching wordt vormgegeven, varieert per individu. Als coach stimuleer ik de leerling om de oplossingen intern te ontdekken, waarbij zij het gevoel van succes ervaren. Afhankelijk van de interesses van het kind maak ik gebruik van diverse creatieve methoden om gesprekken te faciliteren.

Deze vorm van individuele begeleiding richt zich voornamelijk op het identificeren van eventuele uitdagingen in zaken als planning en organisatie van schoolwerk, terwijl de vakinhoudelijke ondersteuning vaak niet nodig is. Deze coaching wordt wekelijks gedurende één of twee uur aangeboden, naast reguliere leerlingbegeleiding. Bij deze keuze voor coaching bieden wij ondersteuning en evalueren we of het kind in staat is de aangeleerde vaardigheden in de leerlingbegeleiding thuis toe te passen.

Coaching kan een geschikte optie zijn in situaties zoals:

  • Moeite met het stellen van grenzen
  • Ervaringen met pesten of gepest worden
  • Verbetering van zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • Andere sociaal-emotionele uitdagingen

Coaching en begeleiding voor ouders/verzorgers:

Soms kan het voor ouders/verzorgers en mogelijk zelfs docenten waardevol zijn om te overleggen of gesprekken te voeren over specifieke situaties en uitdagingen die het opvoeden met zich meebrengt. Tijdens deze gesprekken kunnen we uw hulpvraag in kaart brengen en beoordelen waar we kunnen assisteren. Hierdoor kunnen we het gedrag van uw kind beter begrijpen en wellicht tot nieuwe inzichten komen om anders met situaties om te gaan. Elke persoon is uniek en elke situatie vraagt om een individuele benadering. Of het nu gaat om het begrijpen van de motivaties van uw kind, het tegemoetkomen aan hun behoeften, het werken aan een betere ouder-kind relatie, of het accepteren van uw kind zoals zij/hij is; in geval van dergelijke hulpvragen kunt u bij ons terecht.

Belangrijk om te vermelden is dat bij lichamelijke en/of geestelijke klachten altijd eerst een arts geraadpleegd dient te worden. Coaching wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen zoals een depressie. Het is van belang te benadrukken dat coaching geen therapie is en dat er geen diagnostische procedures worden uitgevoerd. Aanmelding voor coaching is mogelijk zonder verwijzing van een huisarts; het betreft particuliere begeleiding. Mocht tijdens het coachingstraject blijken dat gespecialiseerde hulp nodig is, dan zal ik u adviseren om een ander traject te overwegen. Dit kan inhouden dat u wordt doorverwezen naar een arts, psycholoog of andere hulpverleningsinstantie die beter aansluit bij de behoeften van uw kind op dat moment.