Goedendag! Ik zal mij eerst even voorstellen.

Mijn naam is Ruvienna Nicolaas en ben docent en pedagoog van beroep.  Daarnaast ben ik moeder van 2 prachtige kinderen en de trotse eigenaresse van Vienna' s School Quest. Ik werk al een aantal jaren in het onderwijs en heb grote affiniteit met Kinderen en jong -adolescenten.

Mijn missie is een kind te laten leren vanuit zijn beleving, precies zoals het kind het ziet. Alleen zo kan ik een kind het plezier van leren laten ontdekken. Ieder kind heeft een eigen leerstijl. Het is aan mij en aan u als ouder  te ontdekken welke stijl dat is. Een collectieve - vaak geforceerde leerstijl- kan averechts werken en een kind het plezier van leren ontnemen, of zelfs het doel geheel voorbij schieten. 

Mijn uitgangspunt is op een creatieve manier effectief lesgeven. Helaas heb ik mij altijd beperkt gevoeld in de manier van lesgeven omdat je toch altijd aan bepaalde voorwaarden van desbetreffende modules van de school dient te voldoen waar ik mij echter niet altijd in heb kunnen vinden. Cijfers en niveau bepalen lijken de overhand te hebben in plaats van het bekrachtigen van het talent van het desbetreffende individu. Elk individu leert op zijn eigen specifieke manier en die wij samen gaan uitdiepen om een persoonsgericht onderwijs te verlenen.  

Mijn doel is om aandacht te besteden aan de persoonsgerichte hulpvraag van de studenten. Hierdoor denk ik ze te kunnen motiveren om hun talenten en behoeften helder te krijgen. Hierdoor voelt het individu zich serieus genomen en zal zich makkelijker openstellen voor deze manier van onderwijs. Met deze nieuwe inzichten  kan hij/zij met zelfvertrouwen verder werken aan de toekomst

voor mij is het een pre om op een positieve manier aan de ontwikkeling van  de student mee te werken. Ik doe dat door te coachen/begeleiden en mijn kennis te delen. Iedereen bezit zijn eigen kwaliteiten. Iemand die liefdevol geïnspireerd en gesteund wordt en daarbij de ruimte krijgt zal zelf achter zijn/haar doel en ontwikkeling staan en het beoogde doel gaan ervaren.