Wat wij doen

Vienna' s School Quest is een ondersteunend begeleiding instituut voor jongeren met leer-problemen op school en thuis. De Begeleiding vind plaats in ons leslokaal in een huiselijke atmosfeer zodat de leerlingen die centraal staan zich zoveel mogelijk thuis voelen. Heb je liever online of thuis begeleiding in je eigen omgeving  kunnen wij dat ook voor je regelen. In ons leslokaal word in een groep gewerkt van maximaal 5 leerlingen onder begeleiding van een vaste coördinator. Uw kind krijgt deskundige begeleiding in een prettige leeromgeving.

In samenhang met de ouders en/of verzorgers word er van te voren besproken welk studieplan wij zullen gaan bewandelen om tot een goed resultaat te komen.

Wij bieden natuurlijk ook één op één begeleiding aan indien gewenst. Dat wil zeggen dat wij per individu (afhankelijk van wat de hulpvraag is) daar helpen waar nodig is. Heeft uw zoon/dochter hulp nodig bij het structuur aanbrengen wat betreft huiswerk, loop hij/zij achter of ervaart hij/zij onduidelijkheid wat betreft de leerstof kunnen wij hierin een positieve rol gaan spelen.

Verder begeleiden wij leerlingen en schoolverlaters die nog niet weten welke richting ze op willen; ontdekken om bij zichzelf te blijven en om zo een weloverwogen keuze te maken. Dit geld natuurlijk ook voor beginnende leerlingen om voor oud-leerlingen die een nieuwe studie willen gaan volgen maar nog niet weten waar te beginnen maar ook niet zo goed weten wat bij hun passen.

 

Kennismaking

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek zullen wij gezamenlijk en in overleg gaan bekijken welk plan het beste past bij uw kind. Daarnaast wordt tijdens het intakegesprek gekeken of de verwachtingen van de jongere en de ouders aansluit bij wat VSQ kan bieden.

VSQ biedt een gestructureerde aanpak en ondersteuning op maat aan, zodat uw kind leert om te gaan met zijn of haar leer en studie uitdagingen. De doelstelling is de jongere vertrouwen in zichzelf te geven, waardoor hij of zij met een trots en zeker gevoel het vervolg in het onderwijs tegemoet zal kunnen gaan.

Een veel gestelde vraag van  ouders is hoe het verder zal gaan met het kind gedurende het onderwijstraject, “Is de begeleiding voldoende?” “Is er waardevolle begeleiding voor het kind wat betreft huiswerk?” “Zal mijn kind  genoeg voorbereid zijn?” na gedegen onderzoek is VSQ tot de conclusie gekomen dat er nog veel voor verbetering vatbaar is. Daarom zal VSQ in samenhang met ouders en de leerling een gewenst studieplan verwezenlijken. 

 

Ook ontdekt de begeleider tijdens zo'n gesprek wat de sterke eigenschappen van de leerling zijn en krijgt hij/zij zicht op eventuele te verwachten uitdagingen. Afhankelijk van welk begeleidingstraject er eventueel gevolgd gaat worden; worden er ook  haalbare doelen gesteld.  Gedurende het begeleidingstraject leert de individu persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen, waardoor hij weer in zijn kracht komt te staan. Kortom wij ondersteunen in de opvoeding, de huiswerkbegeleiding, de bijles en coaching. Ook geven wij advies en helpen wij wanneer uw kind niet een passend vervolgopleiding kan vinden.

 

​Informatie
Voor geheel vrijblijvende informatie of een eventueel gesprek kunt u telefonisch contact opnemen met onze coordinator of via ons contactformulier.