Leerlingbegeleiding:

leerlingbegeleiding valt onder bijzondere ondersteuning voor leerlingen, het gaat hierbij om begeleiding bij het leerproces, het dagelijkse welbevinden, het sociaal functioneren en het voorzien van hulp of ondersteuning bij (bijzondere) studie belemmeringen. Dus ook het huiswerk. Zo nu en dan zijn er leerlingen die op school tussen wal en schip dreigen te geraken. Om wat voor reden dan ook zijn ze ongemotiveerd, halen lage cijfers of spijbelen. Soms zijn de problemen zodanig dat voortijdig schoolverlaten dreigt. In dat geval is extra begeleiding nodig. 

 

  • Leerlingen die behoefte hebben om over persoonlijke zaken te praten
  • Leerlingen krijgen meer aandacht en nemen de tijd om huiswerk tijdig af te ronden
  • Dankzij de huiswerkplanning leren leerlingen te structureren
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
  • Verhoogde motivatie en meer plezier
  • Minder stress over huiswerk
  • Leerlingen bijstaan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Kortom wij begeleiden leerlingen om het schoolwerk beter te beheren, en leggen de focus op het aanleren van studievaardigheden zoals plannen, samenvatten, structureren zodat de leerling die centraal staat weer hun zelfstandigheid terug krijgt.

 

Even ter verduidelijking van het begeleiden van leerlingen die behoefte hebben om over persoonlijke zaken te praten...

Uiteraard zijn de gesprekken die de leerling met de leerlingenbegeleider voert vertrouwelijk.  Indien blijkt dat een leerling niet verder geholpen kan worden, zal de leerlingenbegeleider, doorverwijzen naar een instantie die de gestelde hulpvraag beter of intensiever kan begeleiden. Dit gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers.